KOSTER MAAT & VAN DEN BOS

ADVOCATEN

Keizersgracht 680

1017 ET Amsterdam

T 020 - 422 20 22

F 020 - 422 25 69

kmbadvocaten.nl

SUSAN KOSTER

 

Susan Koster is strafrechtspecialist. Zij is zowel straf- als civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was zij werkzaam bij de rechtswinkel te Den Haag, als paralegal bij Houthoff Buruma te Amsterdam alsmede bij meerdere horecagelegenheden te Amsterdam.

 

Na haar afstuderen is zij als juridisch medewerker werkzaam geweest bij de Rechtbank Haarlem waar zij strafzaken voorbereidde voor rechters, deelnam aan de beraadslaging in raadkamer en vonnissen heeft geschreven.

 

In 2005 maakte zij de overstap naar de advocatuur. Na haar stageperiode is zij als advocaat-medewerker werkzaam geweest bij Nooitgedagt Slijters & Van der Horst Advocaten te Amsterdam. In 2011 heeft zij de specialisatieopleiding Strafrecht afgerond bij het Willem Pompe Instituut te Utrecht.

 

In 2013 heeft zij met Cathalijn Maat en Eva van den Bos een eigen advocatenkantoor opgericht, Koster Maat & Van den Bos Advocaten te Amsterdam, gevestigd op de Keizersgracht 680 te Amsterdam.

 

Het strafrecht ligt haar goed vanwege haar interesse voor de persoon van de verdachte, alsmede haar motivatie om machtsmisbruik door autoriteiten te bestrijden. De nadruk van haar praktijk ziet op zaken betreffende moord, doodslag (waaronder partnerdoding) en andere geweldsdelicten, TBS-zaken, Bopz zaken en psychiatrisch patiëntenrecht. Zij behandelt daarnaast ook Opiumwetdelicten, vermogensdelicten, ontnemingszaken en jeugdstrafrecht.

 

Haar aanpak kenmerkt zich door een grote mate van inzet, betrokkenheid en inlevingsvermogen. Zij is niet bang om – als het moet – op haar strepen te staan en zij geeft niet op bij weerstand. Zij  heeft – vooral vanwege haar bijzondere interesse in andere wetenschapsgebieden en haar kritische blik op dossiers en deskundigenrapportages  - strafzaken in een geheel ander daglicht weten te stellen door o.a. gebruik te maken van contra-expertises.  Als gevolg hiervan heeft zij een zeer omvangrijke praktijk. Om de kwaliteit van haar werk te kunnen waarborgen, is zij momenteel noodgedwongen selectief bij de aanname van zaken.

 

Enkele gepubliceerde strafzaken uit haar praktijk betreffen:

 

Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid voorhanden hebben hennep

Groot aantal herkenningen door verbalisanten niet gebruikt voor bewijs

Utrechtse Koevoetzaak (contra-expertise)

Wraking in Utrechtse Koevoetzaak

Partnerdoding Wassenaar (contra-expertise)

Schilderijenroof Limburg

Vrijspraak helicopterzaak

 

Mr. Koster is lid van de NVSA , de VPAN, het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, de ECBA en de JRAA.

 

koster@kmbadvocaten.nl

Keizersgracht 680 1017 ET Amsterdam T 020 - 422 20 22 F 020 - 422 25 69 kmbadvocaten.nl